Здоров’я для всіх

Наші лікарські засоби, вакцини та безрецептурна продукція поліпшують життя пацієнтів та споживачів в усьому світі.

Але мільйони людей все ще не мають доступу до потрібних їм вакцин і ліків, бо не можуть собі їх дозволити,  не мають змоги купити їх в місці свого проживання або такі ліки просто не існують. Система охорони здоров’я багатьох країн лишається слабко забезпеченою.

Ми працюємо, щоб допомогти у подоланні цих викликів і забезпечити нашою продукцією якомога більшу кількість людей. Для цього ми використовуємо відкритий підхід до інновацій у сфері задоволення медичних потреб, винаходимо нові бізнес-моделі для підвищення доступу до нашої продукції і сприяємо посиленню систем охорони здоров’я.

Ми оголосили ряд ініціатив з метою збільшення доступу до ліків і вакцин.

Відкритий підхід до інновацій

Адаптувати відкриту інноваційну модель досліджень і розробок, яка зараз застосовується для боротьби з хворобами у країнах, що розвиваються, до інших напрямків, де є значні незадоволені медичні потреби і наукові проблеми, в тому числі до інфекційних хвороб і хвороби Альцгеймера.

Розробка вакцин, які не потребують холодового ланцюга

Інвестувати у розробку вакцин, що не потребують постійного охолодження. Це зробить дистрибуцію легшою та дешевшою.

Досягнення:

  • Розпочата співпраця з Фондом Білла і Мелінди Гейтс для розробки термостабільних вакцин, що не потребують постійного охолодження, для запобігання розвитку епідемій у гарячих областях.

Створення продуктів для кращого задоволення потреб

Продовжувати розбудову основного асортименту продуктів і форматів для кращого задоволення потреб людей у всьому світі, в тому числі тих, хто має дуже обмежений доступ або не може собі дозволити придбати нашу продукцію.

Кращий доступ до медичних препаратів і вакцин

Далі впроваджувати нашу гнучку стратегію ціноутворення та інноваційні бізнес-моделі для наших рецептурних препаратів і вакцин з метою збільшення їх застосування серед людей, які мають менше можливостей для доступу до нашої продукції або не можуть собі дозволити її придбати.

Зниження рівня дитячої смертності

Продовжувати інвестиції в інноваційне міжгалузеве партнерство з метою зниження рівня дитячої смертності.

Зміцнення інфраструктури охорони здоров’я

Продовжувати роботу з партнерами для підтримки розвитку та зміцнення медичної інфраструктури. Ми очікуємо, що це може до 2020 року (у порівнянні з 2012 роком) полегшити доступ до медичних послуг для 20 мільйонів людей, які не отримують їх у достатньому обсязі.

Доступ до антиретровірусної терапії для ВІЛ-інфікованих

Через компанію ViiV Healthcare продовжувати підвищувати доступ до наших препаратів і медичної допомоги для дорослих і дітей, які живуть з ВІЛ у всьому світі. Ми будемо допомагати ВООЗ і ЮНЕЙДЗ досягти їх цілей у питаннях забезпечення пацієнтів антиретровірусною терапією.

Боротьба з малярією

Виконувати наше 30-річне зобов’язання участі у боротьбі з малярією шляхом здійснення інвестицій у дослідження і розробку та розвиток партнерства на місцях.

Ліквідація і контроль тропічних захворювань

До 2020 року допомогти ліквідувати та взяти під контроль десять забутих тропічних хвороб що загрожують 1,4 мільярдам людей, в тому числі подолати лімфатичний філяритоз. Досягти цього за рахунок продовження інвестицій у дослідження і розробку, подальших пожертв препаратів і нашого внеску до Лондонської декларації про забуті тропічні хвороби.

Викорінення поліомієліту

Продовжувати підтримувати мету ВООЗ із викорінення поліомієліту до 2018 року шляхом надання ЮНІСЕФ вакцин до моменту досягнення цієї мети.