Доступність сайту

«ГлаксоСмітКляйн» зобов’язується й надалі забезпечувати доступність цього сайту якомога ширшому колу відвідувачів, незалежно від їхніх можливостей.

Ми вважаємо, що цей сайт відповідає або перевершує вимоги критеріїв рівня А Ініціативи WWW-консорціуму щодо доступності веб-ресурсів (WCAG WAI) 2.0.

Розмір шрифту

Ви можете змінити розмір тексту, використовуючи опцію зміни розміру тексту Вашого браузера: в багатьох веб-браузерах нею можна скористатись, обравши «Вигляд», «Розмір тексту» або натискаючи Ctrl + та Ctrl - на Вашій клавіатурі.

Альтернативний текст для зображень

Всім відповідним зображенням було присвоєно альтернативний текст.

Елементи заголовка

Елементи заголовків HTML використані для відображення структури сторінки, підтримуючи допоміжні технології, які дозволяють переходити по сторінці від одного заголовка до іншого.

Текст посилань

Всі гіперпосилання повинні бути зрозумілими при прочитанні поза контекстом, а також вони виразно представлені в текстовому стилі, відмінному від типового стилю тексту.

Автономність JavaScript

Там, де використовується Java Script чи інші скрипти для навігації і функціональності, було впроваджено альтернативний механізм на випадок, якщо Ваш браузер не підтримує ці скрипти.

Кольоровий контраст

Ми перевірили кольорові поєднання тексту та фону, щоб забезпечити достатній контраст, крім того, ми забезпечили орієнтування в матеріалі не лише за допомогою кольору.

Таблиця стилів

Ми використали Cascading Style Sheets (CSS) для контролю за відображенням сторінок, а також належним чином структуроване маркування вмісту. Якщо набір шрифтів не підтримується чи вимкнений, це не впливає на доступ до викладеної інформації чи на можливість її прочитання.

Файли PDF

В багатьох випадках ми забезпечили версію HTML файлів PDF, розміщених на цьому сайті, але, якщо Ви хочете використовувати скрінрідер для документів PDF, Ви можете дізнатись більше на сторінці Adobe Accessibility Resource Center.