GSK продовжує практику розкриття даних про виплати на користь спеціалістів та організацій охорони здоров’я в Україні і оприлюднила інформацію за 2017 рік

Як компанія, що кинула виклик традиційній комерційній моделі ведення бізнесу у фармацевтичній індустрії, GSK діє в першу чергу в інтересах пацієнта і прагне до максимальної прозорості, чесності, поваги до людей та збільшення довіри до галузі. Ми продовжуємо дотримуватися зобов’язань щодо розкриття виплат на користь спеціалістів охорони здоров'я (СОЗ) та організацій охорони здоров’я (ОЗ) в Україні й оприлюднюємо інформацію за 2017 рік.

 

GSK повністю підтримує Кодекс Європейської федерації фармацевтичної промисловості та асоціацій (EFPIA) «Про індивідуальне розкриття фармацевтичними компаніями фактів передачі цінностей працівникам та організаціям сфери охорони здоров’я», оскільки він демонструє правильний напрямок дій і відповідає цінностям компанії та глобальним тенденціям посилення прозорості та відповідальності, викликаними очікуваннями світової спільноти охорони здоров'я та суспільством в цілому.

Згідно з кодексом EFPIA, перше розкриття виплат, що були здійснені в Україні за 2015 рік, було реалізоване 30 червня 2016 року: розкриттю підлягали всі випадки передачі цінностей на рахунок СОЗ і ОЗ на індивідуальній основі (агреговані дані дозволяються як виключення). Практика реалізовувалась у попередньому році і компанія продовжує наслідувати той самий процес розкриття даних за 2017 рік.  Звіт був опублікований 30 червня 2018 року на сайті Асоціації виробників інноваційних ліків «АПРАД» та на веб-сайті GSK.

З початку 2016 року компанія припинила виплати зовнішнім СОЗ за читання лекцій про препарати GSK, які відпускаються за рецептом, і вакцини   для аудиторії, яка може призначати або впливати на призначення та відпуск лікарських засобів (ЛЗ). Ці ініціативи були реалізовані у рамках стратегії етичного та прозорого ведення діяльності, з метою скорочення потенційних упереджень серед пацієнтів відносно ймовірності того, що їм можуть бути призначені лікарські засоби з якихось інших причин, крім стану їхнього здоров’я. Разом із тим GSK припинила надання прямої фінансової підтримки індивідуальним СОЗ для участі в медичних конгресах і виплату бонусів польовим співробітникам за досягнення індивідуальних планів продажів препаратів. При цьому GSK була першою фармацевтичною компанією, яка підвищила прозорість даних про клінічні дослідження; задекларувала підтримку пацієнтських організацій і скасувала індивідуальні плани продажів для медичних представників. Ці зміни в GSK  запроваджені на глобальному рівні і перевершують стандарти існуючих кодексів взаємодії галузі.

Водночас співпраця із СОЗ та ОЗ залишається важливою для нас, оскільки має фундаментальне значення для досягнення спільної мети: підвищення якості медичних досліджень в інтересах пацієнтів. GSK продовжує тісно співпрацювати з медичною спільнотою у сфері непромоційної діяльності, зокрема в області здійснення клінічних досліджень і забезпечення доступу до актуальної медичної інформації, зокрема за допомогою цифрових технологій та онлайн-додатків.

Як науковоорієнтована фармацевтична компанія, що є одним зі світових лідерів в області розробки та виробництва інноваційних лікарських засобів і вакцин, GSK володіє великим масивом достовірної та актуальної наукової медичної інформації і вбачає мету своєї взаємодії із СОЗ та ОЗ передусім у поширенні знань та підвищенні доступності до нових даних про захворювання, діагностику та лікування. Для реалізації цього завдання компанія інвестує у нові способи взаємодії з медичною спільнотою, у першу чергу в освітні проекти, прикладом яких є проведення вебінарів для СОЗ у різноманітних терапевтичних напрямках, запуск інформаційно-сервісного веб-ресурсу «Мої щеплення» (http://moi-privivki.com), розробка мобільних додатків для лікарів, запуск проекту «Медичний Дайджест» та освітньої онлайн-платформи для пульмонологів www.RespiratoryWorld.com , на базі якої можна навчатися за індивідуальним планом.

Компанія також продовжуватиме співпрацювати із СОЗ у рамках здійснення клінічних досліджень, звернень за консультаціями у відповідних терапевтичних напрямках, публікації результатів досліджень та визначення нових сфер взаємодії.

«Ми впевнені, що наші зусилля по збільшенню прозорості співробітництва з спеціалістами та організаціями охорони здоров'я посилюють репутацію GSK, як компанії, що діє в першу чергу в інтересах пацієнтів, а також сприяє зростанню в суспільстві довіри до фармацевтичної галузі в цілому. Такі міри, як розкриття виплат СОЗ і ОЗ та впровадження нового підходу до співпраці з фахівцями охорони здоров'я, допомагають нам дотримуватися цінностей компанії - орієнтація на пацієнта, прозорість, чесність та повага до людей - і реалізувати місію GSK - допомогати людям робити більше, почувати себе краще и жити довше», - відзначає Алєна Ліховєц, генеральний директор GSK Україна, коментуючи ініціативи компанії.

Більше інформації про підхід GSK до Кодексу EFPIA, діяльність компанії з метою вдосконалення галузевої практики, і про важливість партнерських відносин з СОЗ та ОЗ можна прочитати за посиланням.

Результати розкриття інформації в Україні у 2015-2017 рр., відповідно до кодексу EFPIA та Етичного кодексу «АПРАД», а також методологічні записки, що роз’яснюють дані викладені в звітах, доступні на сайті GSK, а також на сайті Асоціації виробників інноваційних ліків «АПРАД».

 

GSK – один зі світових лідерів фармацевтичної індустрії, який займається науковими дослідженнями в галузі фармацевтики та охорони здоров'я, присвячує свою діяльність поліпшенню якості життя людей, допомагаючи людям робити більше, почувати себе краще та жити довше. Більше інформації про компанію GSK в Україні та світі – на сайті www.ua.gsk.com або звернувшись до ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна». Матеріал створений за сприяння ТОВ ««ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна».