Діагностика та лікування хронічного обструктивного захворювання легень: актуальні питання

«Ніколи не рано, ніколи не пізно» – офіційне гасло Всесвітнього дня боротьби з ХОЗЛ 2018

21 листопада у багатьох країнах світу відзначається Всесвітній день боротьби із хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ). У такий спосіб Глобальна ініціатива із хронічного обструктивного захворювання легень (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Diseases, GOLD) прагне привернути увагу суспільства до одного з найбільш серйозних викликів, які стоять сьогодні перед світовою системою охорони здоров’я.

Всесвітній день боротьби з ХОЗЛ покликаний підвищити обізнаність населення та медичних працівників про захворювання, його симптоми та терапію, а також покращити якість медичної допомоги пацієнтам з ХОЗЛ і підкреслити важливу роль у системі профілактики захворювання своєчасної діагностики. Цього року ключовою тезою просвітницької кампанії стало гасло: «Ніколи не рано, ніколи не пізно», а офіційних хештегом – #LiveEveryBreath («Жити кожним подихом»). Такі повідомлення мають на меті поширення в суспільстві інформації про те, що за умови правильної підтримки пацієнти з ХОЗЛ живуть повноцінним життям. Важливо знайти індивідуальний підхід до лікування та спостереження за пацієнтом в кожному окремому випадку, оскільки хронічне обструктивне захворювання легень має різний вплив на різних людей.   

Сьогодні ХОЗЛ є однією з головних причин розвитку хронічних захворювань, інвалідизації та смертності в усьому світі і віднесене до глобальних загроз здоров’ю людства. У 2015 році хронічне обструктивне захворювання легень займало друге місце після ішемічної хвороби серця та інсульту у структурі причин смертності у світі, призвівши до 3,2 млн смертей1. За даними результатів Дослідження глобального тягаря ХОЗЛ, у 2016 році розповсюдження ХОЗЛ у світі сягнуло 251 млн випадків2. Разом із тим у Європейському респіраторному товаристві наголошують, що тільки в кожному четвертому випадку ХОЗЛ діагностується на ранніх стадіях, менше 6 % дорослого населення світу знають про наявність у них захворювання3,4. За словами керівника Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України, доктора медичних наук, професора, академіка Фещенка Ю.І., науковці прогнозують, що до 2020 року ХОЗЛ стане однією із п’яти найбільш розповсюджених причин інвалідності у світі, тоді як у 1990 році захворювання знаходилося на 12-му місці за цим показником5.

За оцінками Національного інституту фтизіатрії і пульмонології, на ХОЗЛ страждає мінімум 7 % населення України, тобто близько 3 млн чоловік5. Проте точної інформації про розповсюдженість захворювання немає, оскільки у країні відсутні дані офіційної статистики6.

ХОЗЛ – захворювання, для якого характерне хронічне обмеження прохідності дихальних шляхів і, як наслідок, зниження функції легень. Патологія проявляється задишкою, хронічним кашлем, виділенням мокротиння. З часом симптоми посилюються і виникають загострення, які можуть тривати до кількох тижнів, обумовлюючи помітне зниження працездатності, потребу в невідкладній медичній допомозі та госпіталізації й у деяких випадках закінчуються смертю. Варто пам'ятати, що ХОЗЛ – це захворювання, яке супроводжується також порушеннями з боку серцево-судинної системи, розвитку остеопорозу, метаболічного синдрому і депресії, підвищує ризик розвитку раку легенів.

Серед причин розвитку захворювання найбільш значущим фактором є куріння, у тому числі пасивне. До факторів ризику також віднесені професійний пил і хімічні впливи, забруднення повітря у приміщеннях, які погано вентилюються під час приготування їжі та спалювання дров й іншої біомаси для обігріву помешкання. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, кожна четверта передчасна смерть внаслідок ХОЗЛ серед дорослого населення у країнах із низьким і середнім рівнем доходу спричинена забрудненням повітря в домашніх господарствах. При цьому у жінок, які піддаються впливу диму у приміщенні, ризик розвитку захворювання зростає більш ніж удвічі у порівнянні з жінками, які живуть в оселях, де для опалення використовуються більш чисті види палива. У чоловіків вплив диму у приміщенні також майже вдвічі збільшує ризики ХОЗЛ7.

Сьогодні існує ефективна терапія, яка сприяє зменшенню симптоматики, зниженню частоти і тяжкості нападів, позитивно впливає на загальний стан здоров'я і підвищує толерантність пацієнтів з ХОЗЛ до фізичних навантажень. Однак вкрай важливе значення має раннє виявлення захворювання, що дає можливість вчасно розпочати адекватне лікування і запобігти подальшому погіршенню функції легень.

Усвідомлюючи, що своєчасна діагностика, інформування пацієнтів про симптоми і належне лікування із застосуванням сучасних лікарських засобів дають змогу допомогти людям на всіх етапах захворювання почуватися краще і жити більш активним життям, компанія GSK – світовий лідер фармацевтичної галузі в респіраторному напрямку, який забезпечує високоякісними препаратами пацієнтів із ХОЗЛ та бронхіальною астмою у більш ніж 170 країнах – не тільки активно підтримує Всесвітній день боротьби з ХОЗЛ, але і є автором та ініціатором багатьох важливих заходів і програм, націлених на подолання тягаря хронічних респіраторних захворювань у світі.

Одним із важливих проектів стало проведення за підтримки GSK міжнародного епідеміологічного дослідження CORE (Chronic Obstructive REspiratory diseases in CIS countries, «Хронічні обструктивні респіраторні захворювання у країнах СНД»). Це перше дослідження такого масштабу, що вивчало розповсюдженість бронхообструктивних захворювань на території трьох країн СНД (в Україні, Казахстані та Азербайджані) серед дорослого населення. В Україні в дослідженні взяли участь 964 особи у віці старше 18 років.

За даними CORE, в Україні розповсюдженість ХОЗЛ, підтвердженого за допомогою спірометрії, склала 31,9 випадку на 1000 осіб, а вперше діагностованого (виявленого в ході дослідження) – 28,8 випадку на 1000 осіб3. Виявлення значної кількості пацієнтів із ранніми стадіями ХОЗЛ, свідчать про низьку поінформованість українців про захворювання та необхідність звернення до лікаря, а також можуть вказувати на недостатню настороженість і несвоєчасну діагностику захворювання медиками.

Найбільша розповсюдженість ХОЗЛ спостерігалась у віковій групі 65 років і старше. Дослідження також підтвердило світові дані про те, що чоловіки хворіють частіше, а найбільш поширеними супутніми захворюваннями при ХОЗЛ в Україні є артеріальна гіпертензія, дисліпідемія, інші серцево-судинні захворювання і пневмонія в анамнезі. Показовим стало те, що істотним фактором ризику розвитку захворювання в Україні є туберкульоз, тоді як в Казахстані – паління і робота в умовах підвищеної запиленості, а в Азербайджані – паління.

Результати дослідження представили, зокрема, на І Національному конгресі пульмонологів, який відбувся в Києві в жовтні 2018 року. За підтримки компанії GSK у рамках даної науково-практичної конференції було проведено сателітний симпозіум «Патологія дихальних шляхів - широкі можливості терапії від компанії GSK», у якому взяли участь понад 350 спеціалістів охорони здоров’я, а більше 80 слухачів змогли долучитися до заходу завдяки онлайн-трансляції. Крім результатів дослідження CORE, учасникам симпозіуму було представлено дані про особливості та ефективність застосування сучасної терапії ХОЗЛ, засновані на рекомендаціях GOLD.

Одночасно з активною підтримкою науково-практичних заходів GSK ініціює по всьому світу тематичні соціальні програми та підтримує державні і неурядові проекти задля покращення якості життя людей із бронхіальною астмою та хронічним обструктивним захворюванням легень. Так, уже понад 14 років в Україні реалізується довгостроковий соціальний проект «Оранж Кард», покликаний підвищити доступність ефективних лікарських засобів для терапії хронічних респіраторних захворювань, у тому числі ХОЗЛ. За програмою працюють понад 4000 аптек по всій країні (20 % аптек України).

Знаковою подією стало оновлення в 2018 році унікальної віртуальної наукової платформи RespiratoryWorld, що створило умови для безплатного дистанційного навчання та підвищення кваліфікації пульмонологів і лікарів загальної практики в області діагностики, ведення і терапії респіраторних захворювань. На міжнародному інформаційно-освітньому ресурсі, створеному за підтримки компанії GSK, представлений досвід провідних світових експертів у сфері лікування респіраторних захворювань.

Уже понад 50 років GSK допомагає людству боротися з ХОЗЛ як шляхом забезпечення пацієнтів по всьому світу високоякісними інноваційними лікарськими засобами і покращення доступу людей до сучасної терапії, так і надаючи лікарям нову науково обґрунтовану інформацію щодо діагностики та лікування захворювання. У такий спосіб компанія робить свій внесок у зменшення тягаря ХОЗЛ у світі та подолання однієї із глобальних загроз здоров’ю людства.

 

 

GSK  - один із світових лідерів фармацевтичної індустрії, який займається науковими дослідженнями в галузі фармацевтики та охорони здоров'я, присвячує свою діяльність поліпшенню якості життя людей, допомагаючи людям робити більше, почуватися краще та жити довше. Матеріал створений за сприяння ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна». *На ілюстрації зображена медична сестра Джекі Мелліс на консультації з Беріл Ховардс, пацієнткою з ХОЗЛ, яка приймає участь у дослідженні Salford Lung Study в медичному центрі Walkden. 
1. http://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death доступно станом на 16.11.2018
2. http://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-disease-(copd) доступно станом на 16.11.2018
3. Nugmanova et al. BMC Pulmonary Medicine The prevalence, burden and risk factors associated with chronic obstructive pulmonary disease in Commonwealth of Independent States (Ukraine, Kazakhstan and Azerbaijan): results of the CORE study (2018) 18:26
4. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, revised 2018 (GOLD 2018). All rights reserved.  Use is by express license from the owner.
5.«ХОЗЛ в Украине: проблемы и пути решения», «Здоровье Украины», общетерапевтический номер: № 9/1 апрель, 2015  http://health-ua.com/article/15486-hozl-v-ukraine-problemy-i-puti-resheniya доступно станом на 16.11.2018
6. Feshchenko Y. et al. Chronic obstructive pulmonary disease, bronchial asthma and allergic rhinitis in the adult population within the commonwealth of independent states: rationale and design of the CORE study. BMC Pulm Med. 2017 Oct 10;17(1):131
7. http://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health доступно станом на 16.11.2018