Політики, кодекси і стандарти

Кодекс ділової етики GSK

Керівництво програми з протидії хабарництву та корупції

Програма протидії хабарництву та корупції (ABAC) є складовою відповіді GSK на загрозу і ризик хабарництва та корупції. Програма включає збірку документів, яку було розроблено для того, щоб допомогти внутрішнім і зовнішнім зацікавленим сторонам зрозуміти ризики, пов’язані з корупцією, та визначити обов’язки людей в рамках активної боротьби з корупцією.

Договірні положення для контрагентів GSK про  запобігання хабарництву та корупції

Договірні положення про запобігання хабарництву та корупції обов'язково включаються до всіх договорів з усіма третіми сторонами, яких GSK залучає до співпраці, для забезпечення дотримання ними вимог щодо протидії хабарництву та корупції. 

Більш детально ознайомитись з політиками, кодексами і стандартами GSK Ви можете на веб-сторінці глобального сайту компанії. 

Обов'язкові Корпоративні правила 

Наші діяльність у сфері підбору персоналу та наукових розробок і досліджень, передбачає обробку "персональних даних", включаючи їх передачу на міжнародний рівень. Ми прийняли Обов'язкові корпоративні правила (BCR), які дозволять нам здійснювати передачу персональних даних в групі компаній GSK, відповідно до законів про захист даних Європейського Союзу, зокрема, Загального регламенту захисту даних (Регламент 2016/679) (GDPR ). Більш детально ознайомитись з цими правилами Ви можете на веб-сторінці глобального сайту компанії.

Програма управління ризиками при взаємодії з третіми сторонами (ТРО) 

Наша програма  Third Party Oversight (ТРО) допомагає контролювати ризики, пов'язані з третіми сторонами, такими як  постачальники, дистриб'ютори та інші ділові партнери. GSK завжди прагне співпрацювати з компаніями, які демонструють відповідальність і дотримання етичних норм ведення бізнесу.

Заява GSK щодо публічної політики GSK у сфері співпраці з третіми сторонами містить наше сподівання, що треті сторони:

  • Розділяють наші зобов'язання щодо високих етичних стандартів
  • Дотримуються усіх відповідних законів та правил і застосовують принципи GSK з протидії хабарництву і корупції та захисту прав працівників. 
  • Дотримуються наших стандартів якості, безпеки пацієнтів, здоров'я і безпеки та збереження навколишнього середовища.
  • Створюють культуру, яка допомагає персоналу звітувати про підозри на порушення закону, правил та положень, а також про неетичну поведінку, не побоюючись покарань або переслідувань.

Промоція та наукове співробітництво: 

Благодійна діяльність GSK

Компанія GSK здійснює благодійну діяльність соціально відповідально та прозоро. Під благодійною діяльністю компанії розуміється безкорислива та безкоштовна передача юридичним особам майна, грошових коштів, продуктових донацій, та іншої можливої підтримки з метою досягнення суспільної користі, не зумовленої комерційними інтересами. GSK Україна надає благодійну допомогу відповідно до внутрішніх правил та згідно із законами України за прозорою процедурою. Більш детально ознайомитись з благодійною діяльністю GSK Ви можете на веб-сторінці глобального сайту компанії.