Співпраця в сфері клінічних випробувань та досліджень

Співпраця зі спеціалістами охорони здоров’я є невід’ємною частиною наших зусиль з розробки нових препаратів і вакцин. Ці відносини допомагають нам краще зрозуміти як потреби пацієнтів, так і переваги та ризики використання нашої продукції.

Лікарі та інші працівники сфери охорони здоров’я допомагають нам знаходити потенційних добровольців для клінічних випробувань, забезпечують передачу вакцин чи інших лікарських засобів для випробувань пацієнтам і ведуть спостереження за результатами. Таким чином, їхні унікальні медичні спостереження та знання надзвичайно важливі для розробки нових ліків.

В основу цих відносин покладено спільне прагнення покращити стан здоров’я пацієнтів, засноване на таких наших цінностях, як прозорість, повага, сумлінність і зосередженість на пацієнті.

Спеціалісти охорони здоров’я, які співпрацюють з нами в сфері клінічних випробувань, отримують плату за свою роботу над цими випробуваннями відповідно до укладеного з ними контракту. Ця плата компенсує витрачений час і вартість додаткових досліджень, які їм, можливо, потрібно провести для визначення відповідності пацієнта вимогам і ефективності лікування.

Наші стандарти

Наша співпраця зі спеціалістами охорони здоров’я регламентується чітко визначеним стандартами. В них зазначено таке:

  • всі дослідники, які проводять клінічні випробування, обираються винятково на основі їхньої кваліфікації у питаннях проведення якісних клінічних досліджень;
  • під час прийняття рішення щодо залучення їх в якості дослідників не повинна враховуватись їхня історія використання чи невикористання продукції GSK;
  • заборонено здійснювати плату дослідникам з метою впливу на їхнє рішення щодо включення окремого пацієнта в дослідження чи подальшої його участі в ньому;
  • заборонено робити подарунки спеціалістам охорони здоров’я, які залучені до дослідницьких проектів GSK;
  • будь-яка плата спеціалістам повинна регламентуватись договором;
  • будь-яка плата повинна відображати справедливу ринкову ціну виконаної роботи та наданих послуг.

Також ми взяли на себе зобов'язання публічно оприлюднювати виплати за проведення клінічних досліджень спеціалістам і закладам сфери охорони здоров’я.